İYİ TERAPİSTLİK öğrenilebilen BİR ŞEYDİR

DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ

 • Ruh sağlığı uzmanları

 • Minimum kontenjan dolunca açılacaktır. Ön kayıt yaptırabilirsiniz.

 • 40 saat Ι 6 ay

DDT “zor hasta” olarak tanımlanan gruplara yönelik olarak M. Linehan tarafından geliştirilmiş, sonrasında pek çok alanda etkinliği ispatlanmış kanıta dayalı bir terapi yöntemidir.

Bu eğitim DDT için temel eğitim şeklinde olarak tasarlanmış olup, klinisyenlerin DDT’yi yakından tanımaları, felsefesini öğrenerek temel tekniklerini öğrenip uygulayabilmeleri hedeflerine uygun olarak yapılandırılmıştır.

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

 • Ruh sağlığı uzmanları

 • Minimum kontenjan dolunca açılacaktır. Ön kayıt yaptırabilirsiniz.

 • saat x 3 hafta

Motivasyonel görüşme teknikleri binlerce kontrollü çalışma ile etkinliği desteklenmiş kanıta dayalı bir metoddur. Danışanların kendi içsel değişim motivasyonlarını bulmalarına yardımcı olmak temeline dayanan bu ekol, her türlü terapi ekolünden terapist için çok kıymetli bir değişim aracıdır. Bu tekniği kurucuları olan Roller ve Miller’ın bizzat düzenledikleri eğitim modüllerini tamamlamış bir uzmandan öğrenebilirsiniz.

BDT’DE ZOR DUYGULARI MINDFULNESS İLE ÇALIŞMAK

 • Ruh sağlığı uzmanları

 • Minimum kontenjan dolunca açılacaktır. Ön kayıt yaptırabilirsiniz.

 • saat

Bu eğitim bilişsel davranışçı terapiler üzerine temel bilgilere sahip, mindfulness ve BDT tekniklerini birleştirmek üzere spesifik bir eğitim arayışı olan uzmanlara yöneliktir.

Özellikle duygulara maruz kalmakta güçlük çeken danışanlar ile çalışırken yeni bir bakış açısı arayışında olan uzmanlar bu seminerden faydalanabilirler.

BDT’DE ISRARCI DÜŞÜNCELERİ MINDFULNESS İLE ÇALIŞMAK

 • Ruh sağlığı uzmanları

 • Minimum kontenjan dolunca açılacaktır. Ön kayıt yaptırabilirsiniz.

 • 4 saat

Bu eğitim bilişsel davranışçı terapiler üzerine temel bilgilere sahip, mindfulness ve BDT tekniklerini birleştirmek üzere spesifik bir eğitim arayışı olan uzmanlara yöneliktir. Özellikle ruminasyon ve takıntı gibi ısrarcı düşüncelerle çalışma konusunda yaratıcı bir bakış açısı arayışında olan uzmanlar bu seminerden faydalanabilirler.

İNTİHAR RİSKİNİ VE PARASUİSİDAL DAVRANIŞLARI DEĞERLENDİRMEK

 • Ruh sağlığı uzmanları

 • Minimum kontenjan dolunca açılacaktır. Ön kayıt yaptırabilirsiniz.

 • 4 saat x 2 oturum

Suisid ve parasuisidal davranışları değerlendirmek ve doğru şekilde ele almak her zaman için ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların en özen gösterdiği, aynı zamanda en çok da kaygı uyandıran meselelerden biridir. Bu seminer Marsha Linehan tarafından geliştirilen Diyalektik Davranış Terapisinin suisidal ve parasuisidal hastalara yönelik değerlendirme ve takip protokollerini tanıtmak üzere tasarlanmıştır.

ÖFKENİN BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİSİ

 • Ruh sağlığı uzmanları

 • Minimum kontenjan dolunca açılacaktır. Ön kayıt yaptırabilirsiniz.

 • 4 saat X 2 Oturum

Öfke sahada başlı başına bir problem olarak uzmanların karşısına sıklıkla çıkmakla kalmıyor, sıklıkla başka problemlere de eşlik eder şekilde klinisyenlere başvuru sebebi oluyor. Bu seminer kazanım olarak eğitime katılan uzmanların, danışanlarının öfke problemlerini bilişsel davranışçı terapi teknikleriyle formüle edebilmesini ve öfkeye eşlik eden tetikleyici, duygu, inançlar ve maladaptif stratejileri değerlendirip müdahale etmelerini hedeflemektedir.