Yükleniyor…

OKB ile Baş Etmek

1250 

  • OKB ile ilgili bilgi edinmek isteyen herkes için

  • Minimum kontenjan dolduğunda açılacaktır. Ön kayıt yaptır butonuna basarak eğitime kaydolduğunuzda, ilanın açıldığı gün kredi kartınızdan eğitim ücreti otomatik olarak düşecektir.
  • 3 saat
Obsesyon ve kompulsiyonların zorlayıcılığı sebebiyle OKB ile savaşanların birçok yönden desteklenmesi gerekir. Bu desteğin en başında hastalığı iyi tanımak ve obsesyonlara ve kompulsiyonlara nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmek gelir. Aynı zamanda kişinin yakın çevresinin de kişinin semptomlarına aynı bakış açısıyla yaklaşması tutarlılık açısından büyük önem taşır. Bu seminerde OKB’de bilişsel davranışçı terapinin yerini, belirtilerle baş etmenin bilimsel ve etkin yollarını ve bu zorluğu yaşayan yakınlarınıza nasıl yaklaşmanız gerektiğini öğreneceksiniz.

 

Açıklama

OKB, genel olarak kişilerin kontrol edemedikleri istenmeyen nitelikte ve yineleyici düşünce ve imajlar ve bunların verdiği kaygıyı düzenlemek üzere geliştirdikleri yineleyici ve bir süre sonra kendisi de sıkıntı verici hale gelen kompulsiyonlardan muzdarip olduğu bir nöropsikiyatrik sorundur. OKB kişinin ve çoğu durumda yakınlarının hayatlarının büyük oranda etkiler ve kısıtlar.

  • Bu eğitim temel olarak OKB’den yakınan kişilere ve yakınlarına hastalığı anlatmayı, bu hastalığa yönelik en etkin psikoterapi seçeneklerinin başında gelen bilişsel davranışçı terapiler hakkında bilgi vermeyi ve hastalıkla baş etme yöntemlerini tanıtmayı amaçlar.
  • Bilişsel Davranışçı Terapi, kanıta dayalı bir terapi modeli olup OKB’nin psikoterapisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğitim kapsamında katılımcıların OKB’nin bilişsel davranışçı model çerçevesinde nasıl işlediğini öğrenerek yaşadıkları sorunu bilimsel bir çerçeveye oturtabilmeleri hedeflenmiştir. Edinecekleri bilgiler sayesinde onları kaygılandıran durum ve düşüncelere karşı farkındalık kazanmaları beklenmektedir.
  • Katılımcılar, eğitim süresince obsesyonlarını ve kompulsiyonlarını tetikleyen durumları tespit edebilir hale gelir ve bu belirtilerle baş etmenin yolları üzerine bilgilenirler.
  • OKB tanısı almış kişilerin yakınları da eğitime katılarak hastalığı yakından tanıyabilir ve yakınlarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgi edinebilirler.
  • Eğitim genel itibariyle hastalıkla ilgili bilimsel bir bakış açısı ve farkındalık kazanma ve sağlıklı baş etme yollarını öğretme hedeflerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda tedavi edici değil, bilgilendirici ve baş etme konusunda destekleyici bir müdahale programı olarak düşünülmelidir. Tedavinin kişiye özel olduğu ve bir hekim ve uzmanlar tarafından yürütülmesi gerektiği akılda tutulmalıdır.

Seminer İçeriği

Başlık

Go to Top