Yükleniyor…

Sosyal Kaygı ile Baş Etmek

1250 

  • Sosyal kaygı yaşayan kişiler ve yakınları

  • Minimum kontenjan dolduğunda açılacaktır. Ön kayıt yaptır butonuna basarak eğitime kaydolduğunuzda, ilanın açıldığı gün kredi kartınızdan eğitim ücreti otomatik olarak düşecektir.
  • 3 saat

Bu eğitim sosyal kaygısı olan ya da bazı sosyal etkinliklere özel kaygıları olan kişiler ve yakınlarının konuya dair bilgi sahibi olmasını ve bu sayede bu sorunu daha kolay yönetebilmesini amaçlar.

Açıklama

  • Bu eğitim temel olarak sosyal kaygıdan yakınan kişilere ve yakınlarına hastalığı anlatmayı, bu hastalığa yönelik en etkin psikoterapi seçeneklerinin başında gelen bilişsel davranışçı terapiler hakkında bilgi vermeyi ve hastalıkla baş etme yöntemlerini tanıtmayı amaçlar.
  • Bilişsel Davranışçı Terapi, kanıta dayalı bir terapi modeli olup sosyal kaygının psikoterapisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğitim kapsamında katılımcıların sosyal kaygının bilişsel davranışçı model çerçevesinde nasıl işlediğini öğrenerek yaşadıkları sorunu bilimsel bir çerçeveye oturtabilmeleri hedeflenmiştir.
  • Katılımcılar, sosyal alanlarda yaşadıkları güçlüklere dair düşüncelerini tespit edebilmeleri ve yaşadıkları güçlükler ile düşünce ve davranışları arasındaki bağlantıyı kurabilmeleri için motive edilir. Genellikle bu durum kaçınılan sosyal durumlara daha ılımlı yaklaşılmasına yardımcı olur.
  • Sosyal kaygısı olan kişilerin yakınları da eğitime katılarak kaygı yaşayan yakınlarının sorunlarına empati geliştirebilir ve yakınlarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgi edinebilirler.
  • Eğitim genel itibariyle hastalıkla ilgili bilimsel bir bakış açısı ve farkındalık kazanma ve sağlıklı baş etme yollarını öğretme hedeflerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda tedavi edici değil, bilgilendirici ve baş etme konusunda destekleyici bir müdahale programı olarak düşünülmelidir. Tedavinin kişiye özel olduğu ve bir hekim ve uzmanlar tarafından yürütülmesi gerektiği akılda tutulmalıdır.

Seminer İçeriği

Başlık

Go to Top