Yükleniyor…

Sağlık Kaygısı ile Baş Etmek

1250 

  • Sağlık kaygısı olanlar ve yakınları

  • Minimum kontenjan dolduğunda açılacaktır. Ön kayıt yaptır butonuna basarak eğitime kaydolduğunuzda, ilanın açıldığı gün kredi kartınızdan eğitim ücreti otomatik olarak düşecektir.
  • 3 saat

Bu eğitim sağlık kaygısı olan ya da stres altında sağlıklarıyla sürekli uğraş içerisinde olan kişiler ve onların yakınlarının sağlık kaygısı ile ilgili bilgi sahibi olmasını ve bu sayede hastalığı daha kolay yönetebilmesini amaçlar.

Açıklama

  • Bu eğitim temel olarak sağlık kaygısından yakınan kişilere ve yakınlarına hastalığı anlatmayı, bu hastalığa yönelik en etkin psikoterapi seçeneklerinin başında gelen bilişsel davranışçı terapiler hakkında bilgi vermeyi ve hastalıkla baş etme yöntemlerini tanıtmayı amaçlar.
  • Bilişsel Davranışçı Terapi, kanıta dayalı bir terapi modeli olup sağlık kaygısının psikoterapisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğitim kapsamında katılımcıların sağlık kaygısının bilişsel davranışçı model çerçevesinde nasıl işlediğini öğrenerek yaşadıkları sorunu bilimsel bir çerçeveye oturtabilmeleri hedeflenmiştir.
  • Katılımcılar, sağlık kaygıları ile ilgili düşüncelerini tespit edebilmeleri ve semptomları ile düşünceleri ve davranışları arasındaki bağlantıyı kurabilmeleri için motive edilir. Genellikle bu durum kaygının kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
  • Katılımcılar, eğitim süresince sağlık kaygılarını ve bu kaygılarına ilişkin felaket senaryolarını tespit edebilir ve bunları gerçekçi yorumlarla değiştirebilir hale gelirler.
  • Sağlık kaygısı tanısı almış kişilerin yakınları da eğitime katılarak hastalığı yakından tanıyabilir ve yakınlarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgi edinebilirler.
  • Eğitim genel itibariyle hastalıkla ilgili bilimsel bir bakış açısı ve farkındalık kazanma ve sağlıklı baş etme yollarını öğretme hedeflerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda tedavi edici değil, bilgilendirici ve baş etme konusunda destekleyici bir müdahale programı olarak düşünülmelidir. Tedavinin kişiye özel olduğu ve bir hekim ve uzmanlar tarafından yürütülmesi gerektiği akılda tutulmalıdır.

Seminer İçeriği

Başlık

Go to Top